Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2008

Το προσχέδιο πρότασης του ΥΠΕΠΘ για τις μεταπτυχιακές σπουδές

Δείτε εδώ το προσχέδιο πρότασης του ΥΠΕΠΘ για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: