Τρίτη, 11 Μαρτίου 2008

"Μια πολιτική με επίκεντρο τη γνώση ...": απόσπασμα απο άρθρο του Γ. Καλογήρου, ΑΥΓΗ (09/03/2008)

"Ψηφίστηκε πρόσφατα από την κυβερνητική πλειοψηφία- μετά από μακρά κυοφορία- το νέο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα. Παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις αναφορικά με τις επιδιώξεις του, ο νόμος αυτός δεν επιτυγχάνει τη «συνολική ρύθμιση των ζητημάτων έρευνας και τεχνολογίας»- αφού δεν ενοποιεί λειτουργικά τον χώρο της έρευνας στη χώρα μας (πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα)- ούτε μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά «στη συμμετοχή και την ανάδειξη της Ελλάδας στο παγκόσμιο ερευνητικό γίγνεσθαι», καθώς δεν συνδέεται με μια μακροχρόνια ερευνητική στρατηγική με συγκεκριμένους στόχους, απτές αλληλένδετες παρεμβάσεις, ενώ η έως σήμερα κυβερνητική πρακτική δεν προοιωνίζεται την αναγκαία αυξημένη δέσμευση πόρων...".

Όλο το άρθρο στη σελίδα Θέσεων-Διαλόγου της Πρωτοβουλίας, εδώ! Στείλτε τις δικές σας ιδέες να δημοσιευθούν στη σελίδα Θέσεων-Διαλόγου της Πρωτοβουλίας, σε ένα Word Document που να το κάνετε attached σε ένα e-mail με παραλήπτη εμάς: mailto:greek.academics.initiative ΑΤ gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: