Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2006

Νέες Υπογραφές - 06/10/2006

Σήμερα υπέγραψαν το κείμενο και οι παρακάτω συνάδελφοι:

  • Ανδρέου Στέλιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Βοσινάκης Σπύρος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Καραγωγέως Δόμνα, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Λιούκας Σπύρος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Παμπούκης Χάρης, Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Πανοπούλου-Μαράτου Όλγα, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δεν υπάρχουν σχόλια: