Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2006

Νέες Υπογραφές - 18/10/2006

Σήμερα υπέγραψαν το κείμενο και οι παρακάτω συνάδελφοι:

  • Μπάλιας Στάθης, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Μπογοσιάν Σογομών, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Μπόκλουντ-Λαγοπούλου Κάριν, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Ρουμπούτσου Αθηνά, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: