Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2007

"Πανεπιστήμιο και Μεταρρύθμιση: τα ζητούμενα": απόσπασμα απο άρθρο του Αντώνη Λιάκου

"...Τα ζητούμενα δηλαδή είναι: ποιες μεταρρυθμίσεις προτάθηκαν και αν εφαρμόστηκαν, αν απέτυχαν ή αν έφεραν αποτελέσματα διαφορετικά από τα αναμενόμενα. Από πού προήλθε η μεταρρυθμιστική ώθηση; Μέσα από το πανεπιστήμιο, από τις κοινωνικές ανάγκες όπως τις διαμεσολαβούσε η πολιτική; Μέσα από αλλαγές που επέβαλε το διεθνές περιβάλλον και η συμμετοχή της Ελλάδας σε οργανισμούς υπερεθνικούς όπως λ.χ. τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση; Συσχετίζονται ή όχι με τις μεταβολές στην οικονομία και στην κοινωνία, οι αλλαγές στο πανεπιστήμιο; Μήπως τις αλλαγές αυτές τις επέβαλαν οι αλλαγές στο χάρτη των επιστημών και η αλλαγή των μεθόδων και των θεωριών; Σχετίζεται και ανταποκρίθηκε η οργάνωση του πανεπιστημίου στις επιστημονικές αλλαγές; Τι είδους μεταρρυθμίσεις απαίτησε το κοινωνικό πλαίσιο, και τι η επιστημονική ενδοχώρα; Ακόμη είναι ενιαίος ο τύπος των μεταρρυθμίσεων στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση; Μήπως θα μπορούσαμε να διακρίνουμε ανάμεσα σε μεταρρυθμίσεις στο hardware (νόμοιπλαίσια)και σε μεταρρυθμίσεις στο software (δηλαδή στα προγράμματα και στις μεθόδους εκπαίδευσης, στην ακαδημαϊκή κουλτούρα και στο σύστημα αξιών που διέπει την πανεπιστημιακή λειτουργία); Ποιες πέτυχαν και ποιες όχι, ποιες από τις δύο είχαν μακροπρόθεσμα και διαρκή αποτελέσματα; Αλληλοσυνδέονται ή είναι σχετικά ανεξάρτητες οι μεν από τις δε;..."

Όλο το άρθρο στη σελίδα Θέσεων-Διαλόγου της Πρωτοβουλίας, εδώ! Στείλτε τις δικές σας ιδέες να δημοσιευθούν στη σελίδα Θέσεων-Διαλόγου της Πρωτοβουλίας, σε ένα Word Document που να το κάνετε attached σε ένα e-mail με παραλήπτη εμάς: mailto:greek.academics.initiative ΑΤ gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: