Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2007

Νέες Υπογραφές - 08/02/2007

Σήμερα υπέγραψαν το κείμενο και οι παρακάτω συνάδελφοι:

  • Ελευθεριάδης Χρήστος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Ελευθεροχωρινός Ηλίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Λαζαρίδης Χαράλαμπος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Κουτσουμανής Κων/νος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Μαραγκουδάκης Μανούσος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Μπιλιαδέρης Κων/νος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: