Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2007

Τι είναι και τι δεν είναι οι "1000 Πανεπιστημιακοί"

Ο τίτλος «1000 πανεπιστημιακοί» δόθηκε από τις εφημερίδες όταν, την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου 2007, ανακοινώθηκε συνέντευξη Τύπου των πανεπιστημιακών που, ήδη από το καλοκαίρι του 2006, είχαν πάρει την πρωτοβουλία να συντάξουν διάφορα κείμενα για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου. Τέτοια κείμενα ήταν η «Διακήρυξη Πανεπιστημιακών» (761 υπογραφές μέχρι τα τέλη του Δεκεμβρίου 2006), το «Μεταρρύθμιση για την αναβάθμιση του πανεπιστημίου με πυξίδα την κοινή λογική» (το κείμενο της Πρωτοβουλίας που εκφράζεται μέσα από αυτό τον δικτυακό τόπο / 300 υπογραφές μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου 2007) και το αντί-νομοσχέδιο του ομίλου ΑΡ.ΣΗ (Αριστερά Σήμερα) το οποίο παρουσιάστηκε δημόσια σε διάφορες πόλεις, σε εκδηλώσεις με μεγάλη προσέλευση, το φθινόπωρο του 2006.

Ο Τύπος, απλοποιώντας τη σύνθετη κυοφορία αυτή της πρωτοβουλίας, η οποία ξεκίνησε «από τα κάτω» και δεν έχει ούτε συνδικαλιστικές ούτε πολιτικές φιλοδοξίες, άθροισε τις υπογραφές (761+300) που είχαν τεθεί κάτω από τα κείμενα και έκανε λόγο για την «κίνηση των 1000 πανεπιστημιακών». Από τη στιγμή εκείνη ο όρος «1000 πανεπιστημιακοί» χρησιμοποιείται, όχι από όσους πήραν αυτήν την πρωτοβουλία και προέρχονται από ανομοιογενείς χώρους, αλλά από διάφορους φορείς για ίδιους λόγους.

Στη συνέντευξη Τύπου του Ιανουαρίου παρουσιάστηκαν τα 21 κοινά σημεία των επί μέρους προτάσεων μεταρρύθμισης, τα οποία προέρχονται από τα ανωτέρω κείμενα, καθώς και από άλλες προτάσεις που είχαν δημοσιοποιηθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Επιτροπή Πρυτάνεων, την επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΕΣΥΠ και το «κείμενο πολιτικής» του ΕΛΙΑΜΕΠ. Στη συνέντευξη ζητήθηκε οι μεταρρυθμίσεις του δημόσιου πανεπιστημίου να προχωρήσουν ανεξάρτητα από την έκβαση των εξελίξεων για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Και εκδηλώθηκε η διάθεση των πανεπιστημιακών αυτής της πρωτοβουλίας να διαφοροποιηθούν από τη στείρα συνθηματολογία μια πολωμένης διαμάχης που εισέβαλε από την κεντρική πολιτική σκηνή στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: