Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2007

Νέες Υπογραφές - 23/03/2007

Το κείμενο υπέγραψαν και οι παρακάτω συνάδελφοι:

  • Γκλαβίνης Παναγιώτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Δεληγιάννη-Κουϊμτζή Βασιλική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Κανελλής Άγγελος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Ξυδόπουλος Ιωάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: