Κυριακή, 18 Μαρτίου 2007

Έγινε το Σάββατο η Πανελλαδική Συνάντηση της Πρωτουβουλίας στην Αθήνα

Κατά τη συνάντηση (δείτε εδώ) συζητήθηκαν η κατάσταση και οι προοπτικές του Δημόσιου Πανεπιστήμιου στη νέα περίοδο. Οι εκτιμήσεις και τα πορίσματα της συζήτησης συνοψίστηκαν σε κείμενο υπό τον τίτλο «Η αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστήμιου: ο νέος εθνικός στόχος» (κάνετε click), στο οποίο διατυπώνονται οι θέσεις μας τόσο για τον νέο κύκλο που ανοίγει μετά την ψήφιση του νόμου, όσο και για την μακροπρόθεσμη στρατηγική αλλαγών που καθίστανται όλο και πιο επιτακτικές.

Επίσης, η Πρωτοβουλία αποφάσισε να συστήσει ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Στόχος του Παρατηρητήριου είναι να προτείνει και να προωθεί προς επεξεργασία από εθελοντικές και ανοιχτές ομάδες εργασίας, θέσεις, ιδέες και προτάσεις για τις μείζονες αλλαγές που χρειάζεται το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Κατά τη συνάντηση ορίστηκε η πρώτη ομάδα που σύντομα θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον προγραμματισμό δράσεων του Παρατηρητηρίου. Τέλος, διευρύνθηκε η Συντονιστική Επιτροπή της Πρωτοβουλίας με νέα μέλη. Τα ονόματα των συναδέλφων που στελεχώνουν την Επιτροπή του Παρατηρητηρίου και τη Συντονιστική, εδώ!

Δείτε, τέλος, το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Συντονιστική Επιτροπή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: