Σάββατο, 14 Απριλίου 2007

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νέου Νόμου Πλαισίου

Οι συνάδελφοι Α. Καλοκαιρινός και Σ. Παπαδοπούλου του Παν. Κρήτης έκαναν την εξαιρετική δουλειά να συντάξουν ένα χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νόμου. Ο Α. Καλοκαιρινός μας το έστειλε και το δημοσιεύουμε εδώ! Είναι επίσης αναρτημένο στη σχετική ιστοσελίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην οποία μπορείτε επίσης να βρείτε υπομνηματισμένο το νόμο-Πλαίσιο και τις θέσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: