Τρίτη, 24 Απριλίου 2007

Εκδήλωση της Πρωτοβουλίας στη Θεσσαλονίκη: απολογισμός

Την Πέμπτη 19 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση-εκδήλωση της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ στη θεσσαλονίκη. Συμμετειχαν δεκάδες μέλη ΔΕΠ από το Α.Π.Θ. και το ΠΑ.ΜΑΚ., που ανέπτυξαν μεταξύ τους έναν πλούσιο προβληματισμό σχετικά με τα προβλήματα της πανεπιστημιακής μεταρρύθμισης. Αποφασίστηκε η δημιουργία ενός δικτύου της Πρωτοβουλίας στη θεσσαλονίκη και για τον καλύτερο συντονισμό του ορίστηκε μία ομάδα συναδέλφων, στην οποία συμμετέχει τουλάχιστον ένα μέλος ΔΕΠ από κάθε σχολή του Α.Π.Θ. και ένα μέλος ΔΕΠ του ΠΑ.ΜΑΚ. Διαπιστώθηκε ότι σε επί μέρους σχολές, όπως στο Πολυτεχνείο και στη Νομική υπάρχουν κινήσεις με προβληματισμό παρόμοιο με αυτόν της Πρωτοβουλίας και αποφασίστηκε η διασύνδεσή τους. Αποφασίστηκε ακόμη η Πρωτοβουλία θεσσαλονίκης να ασχοληθεί στο επόμενο διάστημα με το θέμα της ομαλής μετάβασης στις ακαδημαικές διαδικασίες (εξάμηνα, εξετάσεις, Γ.Σ. κλπ) καθώς και με το θέμα της αξιολόγησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: